Het stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden.

Mr. M.J. van Dam, voorzitter, scheepvaartadvocaat.

J.C. Berends, secretaris, voormalig directeur van de Friesche Maatschappij tot onderlinge verzekering van schepen.

B.J. Posthumus, penningmeester, bestuursadviseur van Anker Insurance.

bestuur
 

Het