Dit is de website van de Stichting Het Anker Fonds te Groningen.
Via deze site wil de stichting belangstellenden informeren over het bestaan en de activiteiten van de stichting.

colofon

disclaimer
Hoewel bij de samenstelling en het onderhouden van de inhoud van deze website wordt getracht zorgvuldig met de informatie om te gaan, bestaat de mogelijkheid dat informatie onvolledig en/of verouderd is. De Stichting Het Anker Fonds is niet aansprakelijk voor gevolgen en/of schade als gevolg van onjuiste of verouderde informatie en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, waarnaar via deze website is doorgelinkt.

Het